آسیاب ها Topu

  • آنا دیلی آموزش زبان ترکیآنا دیلی آموزش زبان ترکی

    شب ها به ماه نگاه می کنم ومن تو را یاد آسیاب دگیرمان شب ها به ماه نگاه می کنم ومن تو را یاد آسیاب دگیرمان

    اطلاعات بیشتر
  • آنا دیلی آموزش زبان ترکی

    شب ها به ماه نگاه می کنم ومن تو را یاد آسیاب دگیرمان ائله کی قرآن، انجیل، و تورات کیتابلاریندا یازیلیب یئر اوزونده بیر جنّت وار کی بو یئر

    اطلاعات بیشتر